• kantoor bakker en jansen
 • Bakker & Jansen raam
 • bakker en jansen

B&J Belasting Advies Administratie


Maak een afspraak

B&J is gevestigd in Axel. Wij zijn een administratie- en advieskantoor voor het midden- en kleinbedrijf en grotere bedrijven. Een voormalig bankgebouw hebben we ingericht tot ons kantoor. Je loopt er zo binnen. De deur staat open en de koffie staat klaar. Persoonlijk contact vinden we namelijk net zo belangrijk als onze professionele dienstverlening.

Onze klanten zijn voornamelijk gevestigd in Zeeland. En dat is makkelijk, want we gaan regelmatig bij ze langs. Om de administratie bijvoorbeeld op te halen. Of om te horen hoe het met hen en het bedrijf gaat. Want ook dat is onderdeel van ons werk.

B&J biedt meer

Onze diensten

Omdat we zelf ondernemers zijn, weten we waar jouw behoefte ligt. Je kunt bij ons terecht voor:

 • verwerken en controleren boekhouding
 • (periodieke) aangifte omzetbelasting (BTW-aangifte)
 • verzorgen salarisadministratie
 • opstellen jaarrekening en jaarverslag
 • aangfite loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • advies bij schenk- en erfbelasting
 • financieel advies over efficiënte bedrijfsvoering
 • automatisering en online administratie

meer tijd

Laatste nieuws

 
De verwachtingen wat betreft de ontwikkeling van de economie zijn in Nederland over het algemeen positief, maar dat geldt niet voor mkb’ers. Slechts 19% verwacht er in 2019 op vooruit te gaan. Hoe is het gesteld met uw verwachtingen? Zijn deze reëel? Ons kantoor staat voor u klaar om samen met u uw situatie door te nemen en vast te stellen of er ruimte is voor verbetering. Het lijkt ons sowieso een goed idee samen eens te bekijken welke gevolgen de belastingplannen van het kabinet Rutte III voor u hebben.
 
Kleinere zelfstandigen
Dat ondernemers weinig vertrouwen hebben in het beleid van Rutte III is gebleken uit een onderzoek van MKB Belangen. Vijfduizend bedrijven deden hieraan mee. Het cynisme is het grootst bij kleinere zelfstandigen, bij wie de grens tussen bedrijf en privé dus is, zo wijst het onderzoek uit.
 
Vennootschapsbelasting
Van de ondervraagden denkt 85% negatieve gevolgen te ondervinden van het afschaffen van de dividendbelasting. Daarnaast is er weinig geloof in positieve gevolgen van de verlaging van de vennootschapsbelasting.
Hoe is het gesteld met uw verwachtingen? Zijn deze reëel?
Ons kantoor staat voor u klaar om samen met u te bekijken of er ruimte is voor verbetering.
 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Hoe voorkomt u datalekken?
Het is tijd eens even stil te staan bij het verschijnsel ‘datalekken’. Het voorkomen ervan is niet van huis uit een specialisme van ons kantoor, maar we lichten u graag even bij (zonder dat we hier volledig kunnen zijn). Wanneer u op dit gebied fouten maakt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.  
 
Menselijk handelen
‘Bewustwording’ is het toverwoord bij het voorkomen van datalekken. Menselijk handelen is namelijk de voornaamste oorzaak van datalekken. Het treffen van veiligheidsmaatregelen is dan ook het devies. Een veelgemaakte fout is nog altijd dat persoonsgegevens niet onleesbaar worden gemaakt op afgedankte hardware. Denk daarbij ook aan printers.  
 
Wachtwoordbeleid
Zorg ervoor dat bestanden met persoonsgegevens niet rondslingeren op (mobiele) apparatuur van medewerkers (bewustwording). Ook heel belangrijk is een goed wachtwoordbeleid. En daarnaast het versleutelen van datacommunicatie. Slaat u gegevens op in ‘the cloud’? Bevindt die cloud zich binnen of buiten de EU? Is die cloud voldoende beveiligd? We stipten al aan dat we hier niet volledig kunnen zijn in het verstrekken van informatie. Laten we verder praten.
 • Menselijk handelen is de voornaamste oorzaak van datalekken. Besteed aandacht aan bewustwording bij uw medewerkers.
 • Wanneer u fouten maakt bij het voorkomen van datalekken, kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Belastingdienst versus schijnconstructies

We willen het weer eens even met u hebben over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), bedacht door toenmalig PvdA-minister Lodewijk Asscher. Handhaving op deze wet, die schijnzelfstandigheid moet tegengaan, is uitgesteld tot 1 januari 2020. Waarschijnlijk zal de wet in aangepaste vorm op die datum ingaan.
 
Extra aandacht
Tot die tijd wordt schijnzelfstandigheid alleen aangepakt wanneer sprake is van moedwillige overtreding van de regels. Vanaf 1 juli dit jaar besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan sectoren waarin schijnconstructies het vaakst worden verwacht.
 
Netjes
Volgens minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zullen minstens honderd opdrachtgevers in diverse sectoren zich mogen verheugen in verhevigde belangstelling van de fiscus. Hoe regelt u nu de zaken netjes, als opdrachtgever? Ons kantoor staat voor u klaar u bij te lichten op uw pad door de regelgeving.  
 
 • Handhaving op de aangepaste wet DBA zal waarschijnlijk pas ingaan op 1 januari 2020.
 • Tot die tijd zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan moedwillige overtreding van de regelgeving.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Gedupeerd door bbz? Compensatieregeling


Hebt u als ondernemer in de periode 2014-2016 een lening uit de bijstand als gift bij uw inkomen op moeten tellen? Het kan zijn dat u daardoor toeslagen terug hebt moeten betalen. Er is een compensatieregeling voor u in aantocht. Hoe die regeling eruit ziet, wordt bekend in september, wanneer het ministerie van Financiën het Belastingplan naar de Tweede Kamer stuurt. De regeling maakt deel uit van dat plan.
Tijdelijke geldnood
Het bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) is bedoeld voor ondernemers in tijdelijke geldnood. De bijstand komt eerst in de vorm van een lening. Bij onmacht tot terugbetaling wordt het een gift, die in de periode 2014-2016 bij het inkomen werd opgeteld. Dit verlaagde het recht op toeslagen, wat voor een groep ondernemers leidde tot terugbetalingsverplichting en daardoor opnieuw tot geldnood. Sinds 2017 wordt de gift niet meer bij het inkomen opgeteld en betaalt de gemeente de eindheffing over de gift.
Rompslomp
Hoe u een beroep op de compensatieregeling kunt doen, is nog niet bekend. Vanzelfsprekend houdt ons kantoor de vinger aan de pols. We staan voor u klaar u eventuele rompslomp uit handen te nemen.
 • Aan de compensatieregeling is een aantal voorwaarden verbonden.
 • Hoe u een beroep op de regeling kunt doen, is nog niet bekend.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
BTW-verrekening op eigen houtje ongewenst

Het lijkt zo logisch: u moet BTW betalen, maar u hebt ook nog een bedrag aan BTW te goed. Streep het tegen elkaar weg, meld het aan de inspecteur en klaar is Kees. Kees blijkt echter in zo’n geval helemaal niet klaar, want wat hij gedaan heeft, mag niet.

Voorwaarden
Wat wel is toegestaan, is verzoeken om uitstel van betaling omdat u nog een BTW-teruggave te goed hebt. Zulke zaken verzorgt ons kantoor natuurlijk graag voor u: weer een zorg minder. Succesvol verzoeken om uitstel van betaling in dit soort situaties is aan een aantal voorwaarden verbonden.

Hoofdpijn
Sommige van deze voorwaarden kunnen onredelijk lijken, maar wanneer u de strijd aangaat met regelgeving krijgt u meestal hoofdpijn en zelden het gelijk aan uw kant.
Vanzelfsprekend is ons kantoor uitstekend op de hoogte van alle voorwaarden en verplichtingen waaraan u moet voldoen. Wij staan voor u klaar.
 
 • Wanneer u BTW moet betalen terwijl u nog BTW te goed hebt, kunt u onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling aanvragen (of wij doen dat voor u).
 • Het is niet toegestaan op eigen houtje BTW-verplichtingen weg te strepen tegen BTW die u te goed hebt.  

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
In het midden- en kleinbedrijf is met veel ongenoegen gereageerd op de belasting die dga’s moeten gaan betalen over leningen bij hun eigen bedrijf. Het gaat om leningen boven de € 500.000. De belastingmaatregel wordt van kracht per 1 januari 2022. Ongeveer 23.000 dga’s zijn de pineut. Hoort u daarbij, dan overlegt ons kantoor graag met u hoe hiermee om te gaan. Maar ook wanneer u niet tot deze groep behoort, kunnen we samen eens doornemen welke gevolgen de belastingplannen van dit kabinet voor uw bedrijf hebben.
 
Winstuitkering
Omdat de voornoemde belastingmaatregel ingaat op 1 januari 2022, heeft u drie jaar de tijd om de schuld bij uw bedrijf af te lossen. Een andere mogelijkheid is het omzetten van de schuld in een winstuitkering, waarover u 25% belasting betaalt. Vanaf 2021 gaat dat percentage naar 26,9.
 
Werkgelegenheid
In ondernemerskringen (VNO-NCW en MKB-Nederland) is een belangrijk punt van kritiek op de maatregel dat dga’s hierdoor gedwongen zijn vermogen aan hun onderneming te onttrekken, waardoor groei en werkgelegenheid op de tocht komen te staan.
 • Dga’s moeten belasting gaan betalen over leningen bij hun bedrijf boven de € 500.000.
 • Ook wanneer u niet tot deze groep behoort, kunnen we samen eens doornemen welke gevolgen de belastingplannen voor uw bedrijf hebben.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Latente belastingverplichtingen
We willen het eens met u hebben over de ‘voorziening latente belastingverplichtingen’. Hier uiteraard in kort bestek, maar ons kantoor staat voor u klaar dit uitgebreid met u door te nemen.


Vennootschapsbelasting
In ons land kan het zo zijn dat de fiscale winst – op basis waarvan de vennootschapsbelasting wordt vastgesteld – niet gelijk is aan de bedrijfseconomische winst. In de af te dragen vennootschapsbelasting kan dit een verschil opleveren dat administratief moet worden verwerkt door middel van de voornoemde voorziening voor latente belastingverplichtingen.
 
Voordelig
Verschil tussen de fiscale winst en de bedrijfseconomische winst kan op een paar manieren ontstaan. Adequate toepassing van de ‘voorziening latente belastingverplichtingen’ kan voordelig uitpakken voor uw bedrijf. Boekhoudkundig kan dit voor u relatief complexe materie zijn, maar ons kantoor legt u graag uit wat we ook in dit opzicht voor u kunnen doen.  
 • Verschil tussen de fiscale winst en de bedrijfseconomische winst kan op een paar manieren ontstaan.
 • Adequate toepassing van de ‘voorziening latente belastingverplichtingen’ kan voordelig uitpakken voor uw bedrijf.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Kabinet schiet MKB te hulp
 
Het bestellen van producten en diensten via internet wordt steeds populairder. Ruim tachtig procent van de consumenten winkelt regelmatig online. Het midden- en kleinbedrijf hobbelt achter deze ontwikkeling aan: in deze sector biedt slechts 15 procent van de bedrijven zijn producten en diensten aan op internet. Het kabinet springt bij.
 
Nieuwe technologie
Op zich loopt Nederland voorop bij het gebruik van nieuwe technologie, maar dat geldt niet voor het MKB. Het kabinet wil kleinere bedrijven helpen deze achterstand in te lopen en trekt hiervoor in de huidige kabinetsperiode 200 miljoen euro uit. Dit meldde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat recent.
 
App of webshop
Op dit fonds kan een beroep worden gedaan voor bijvoorbeeld het bouwen van een app of webshop en voor het aanpakken van andere knelpunten in digitalisering. Keijzer verwacht dat het MKB hierdoor beter kan profiteren van de economische bloei die Nederland doormaakt. Ons kantoor is geen specialist op het gebied van digitalisering, maar wel kunnen wij met u analyseren waar uw behoeften liggen.  
 
 • Nederland loopt voorop bij het gebruik van nieuwe technologie, maar dat geldt niet voor het MKB.
 • Het kabinet wil kleinere bedrijven helpen deze achterstand in te lopen en trekt hiervoor in de huidige kabinetsperiode 200 miljoen euro uit.  

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Actuele ondernemersfaciliteiten overdrachtsbelasting

Het ministerie van Financiën heeft een aantal vrijstellingen met betrekking tot overdrachtsbelasting in het bedrijfsleven geactualiseerd en samengevoegd. Dit is onlangs naar buiten gebracht. Wat dit eventueel voor u en uw plannen betekent: ons kantoor licht u graag uitgebreid voor. De materie is te uitgebreid en te complex om hier volledig uiteen te zetten, maar het feit dat er wijzigingen zijn, willen we toch in uw aandacht aanbevelen.

Inbrengvrijstelling
Aan de vrijstelling in verband met bedrijfsopvolging is hooguit in ‘cosmetisch’ opzicht iets veranderd. Wijzigingen met betrekking tot inbrengvrijstelling gaan iets verder. Volgens de wet is deze vrijstelling alleen van kracht wanneer het ondernemingsvermogen wordt ingebracht in een daartoe nieuw opgerichte vennootschap, maar het inbrengen van een onderneming in een bestaande NV of BV is al sinds 1979 toegestaan. Nieuw: in plaats van één inbrenger kunnen er nu meer inbrengers zijn.

Aanhoudingseis
Ook wat betreft vrijstelling van overdrachtsbelasting bij fusie en splitsing zijn de voorwaarden versoepeld. Wat betreft de voorwaarden van de inbrengvrijstelling is de zogeheten aanhoudingseis niet langer zonder meer van kracht.
 • Het ministerie van Financiën heeft een aantal vrijstellingen met betrekking tot overdrachtsbelasting in het bedrijfsleven geactualiseerd.
 • Bijvoorbeeld: wat betreft de voorwaarden van de inbrengvrijstelling is de zogeheten aanhoudingseis niet langer zonder meer van kracht.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 
 
Overgangsmaatregel fiscale concernregeling
 
Het Europese Hof van Justitie heeft de zogeheten fiscale concernregeling in het verdomhoekje gezet. Deze regeling, die het mogelijk maakt dat Nederlandse bedrijven met dochterbedrijven in Nederland door de Belastingdienst als één fiscale eenheid worden gezien, moet verdwijnen.
 
Anticiperen
Tot opluchting van ondernemersorganisaties geeft staatssecretaris Snel van Financiën bedrijven tot eind dit jaar de tijd om te anticiperen op de negatieve gevolgen van deze maatregel. Het Europese Hof wil de fiscale concernregeling weg hebben, omdat deze discriminerend zou werken ten opzichte van Nederlandse bedrijven met buitenlandse dochters.
 
Lastenverzwaringen
De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de extra tijd die bedrijven krijgen. Vooral voor het MKB werden lastenverzwaringen gevreesd, zonder de overgangsregeling. De organisaties hopen op een nieuwe concernregeling, die genade kan vinden in de ogen van het Europese Hof.
 
 • De zogeheten fiscale concernregeling verdwijnt op last van het Europese Hof.
 • Bedrijven krijgen tot eind dit jaar de tijd hierop te anticiperen. Ons kantoor anticipeert graag met u mee.   

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:


Zoals aangekondigd in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III gaat de maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers omhoog. Het maximum is nu nog € 150 per maand en € 1500 per jaar. Dat wordt, met ingang van 2019, respectievelijk € 170 en € 1700. Het kabinet wil hierdoor vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken.
 
Gratis VOG
Een andere maatregel die het kabinet in dit kader treft, is het vergroten van de doelgroep die in aanmerking komt voor een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Het is nu nog zo dat een vrijwilliger in aanmerking komt voor een gratis VOG wanneer hij werkt met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Een VOG kan alleen worden verstrekt wanneer de persoon in kwestie geen ernstige delicten op zijn naam heeft staan.
 
Afhankelijkheidspositie
De nieuwe regeling, die per 1 november ingaat, houdt in dat alle vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidspositie, een gratis VOG kunnen aanvragen. Uw organisatie kan vrijwilligers steunen bij het aanvragen van een VOG. Ons kantoor kan dit ook voor u afhandelen, of we wijzen u de weg. We staan voor u klaar.
 • De maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers gaat met ingang van 2019 omhoog.
 • De regeling wat betreft het verkrijgen van een gratis VOG wordt per 1 november ruimer.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Compensatie van verruiming btw-vrijstelling
We hebben eerder geschreven over de negatieve effecten van de verruiming van de btw-vrijstelling voor (amateur-) sportorganisaties en gemeenten, met ingang van 2019. Toen was nog niet bekend op welke manier de overheid deze nadelen zou gaan compenseren. Afgelopen zomer werden subsidieregelingen bekendgemaakt.
 
Aanpak
Deze subsidieregelingen gaan – net als de verruimde vrijstelling – in per 2019. Dit zou een overweging kunnen zijn bepaalde (hoge) investeringen uit te stellen tot volgend jaar. Laten we eens met elkaar bekijken wat voor uw organisatie de beste aanpak is. Daarnaast is het verstandig om vast te stellen of de nieuwe btw-regels gevolgen met terugwerkende kracht kunnen hebben.
 
Wetgeving
De nieuwe subsidieregeling kent nogal wat haken en ogen en waarschijnlijk worden op Prinsjesdag (18 september) meer details bekendgemaakt in de vorm van voorstellen. De eventueel daaruit voortvloeiende wetgeving zal normaal gesproken pas een paar maanden daarna bekrachtigd worden. ‘Regeren is vooruitzien’: het is verstandig nu al met elkaar af te wegen hoe voor uw organisatie de kaarten liggen.
 • De nieuwe subsidieregeling kent nogal wat haken en ogen.
 • Het is verstandig nu al met elkaar af te wegen hoe voor uw organisatie de kaarten liggen.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Kassasystemen: op je gezondheid!

In de samenleving van vandaag komt steeds meer nadruk te liggen op gezondheid. Hoe ga je daarmee om in de kantine van de sportvereniging? Dat is nog niet zo eenvoudig. Wie bitterballen en andere frituur in de ban doet en uitsluitend nog alcoholvrij bier serveert, zal leden verliezen. Dat zijn de leden die het hoofdzakelijk te doen is om ‘de derde helft’.

Verantwoord
Bovendien zijn dit de leden die het meeste geld in het laatje brengen. Het lijkt dus niet verstandig in dit opzicht roomser dan de paus te willen zijn. Anderzijds kunt u wellicht leden winnen (of houden) door een deel van uw assortiment ‘gezond’ te maken. En maatschappelijk is het niet meer verantwoord jeugdleden nog uitsluitend vette chips en zoete frisdrank voor te zetten.

Breder assortiment
Om iedereen tevreden te houden, komt u uit op een breder assortiment. En dat komt neer op meer administratie, zou je zo zeggen. Maar een modern kassasysteem, gekoppeld aan voorraadbeheer, waarop je bijvoorbeeld ook kunt zien wat wanneer goed verkoopt, kan uitkomst bieden. Ons kantoor staat klaar om u te adviseren.
 • Een breder en gezonder assortiment in uw kantine hoeft niet neer te komen op meer administratie.
 • Een modern kassasysteem, gekoppeld aan voorraadbeheer, waarop je ook kunt zien wat wanneer goed verkoopt, kan uitkomst bieden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 

Aansprakelijkheid bij faillissement

Wanneer uw stichting of vereniging failliet gaat, kunt u als bestuur(der) persoonlijk financieel risico lopen. Tenzij de zaken goed geregeld zijn: daarbij staat ons kantoor u graag terzijde met raad en daad.  

Notariële akte
Als bestuurder bent u het best beschermd tegen persoonlijke aansprakelijkheid wanneer uw organisatie is opgericht bij notariële akte en ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Uw organisatie heeft dan volledige rechtsbevoegdheid en als bestuurslid bent u niet persoonlijk aansprakelijk bij ontbinding en faillissement. Tenzij wanbestuur kan worden bewezen.  

Juiste keuze
U kunt ook kiezen voor een organisatie met beperkte rechtsbevoegdheid. Hiervan is sprake wanneer uw organisatie niet is opgericht bij notariële akte. Wanneer de organisatie wel bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven, beperkt u de hoofdelijke aansprakelijkheid, maar u heft deze niet op. Bent u bestuurder van een organisatie zonder rechtsbevoegdheid, dan bent u persoonlijk aansprakelijk. Welke mate van rechtsbevoegdheid voor uw organisatie de juiste keuze is, hangt af van de risico’s.
 
 • Wanneer uw stichting of vereniging failliet gaat, kunt u als bestuur(der) persoonlijk aansprakelijk zijn.
 • Welke mate van rechtsbevoegdheid voor uw organisatie de juiste is, hangt af van de risico’s.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Regelwijzigingen ANBI’s en SBBI’s
Staatssecretaris Snel van Financiën wil verbeteringen in de regelgeving met betrekking tot ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en SBBI’s (Sociaal Belang Behartigende Instellingen). Wanneer deze wijzigingen doorgang vinden, zijn ze uiteraard van belang voor u, wanneer uw vereniging of stichting de ANBI- of SBBI-status heeft. Ons kantoor houdt vanzelfsprekend de vinger aan de pols en we staan voor u klaar de financiële gevolgen van de eventuele wijzigingen met u door te nemen.
Verbijzonderingen
Regelingen, zoals de giftenaftrek en andere regelingen voor ANBI’s en SBBI’s, kennen veel verbijzonderingen, waardoor een en ander niet bepaald inzichtelijk is, zo stelt staatssecretaris Snel. Dit bemoeilijkt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving.
Anti-oppoteis
Als verbetering ziet Snel bijvoorbeeld uitbreiding van de publicatieplicht van ANBI’s en verscherpt toezicht op naleving van deze plicht. Ook wil hij bekijken of de anti-oppoteis kan worden versoepeld en of de regels met betrekking tot de giftenaftrek kunnen worden vereenvoudigd.
 
 • Staatssecretaris Snel wil de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving met betrekking tot ANBI’s en SBBI’s verbeteren.
 • Ook wordt gekeken naar versoepeling van de anti-oppoteis en vereenvoudiging van de regels met betrekking tot de giftenaftrek.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Er is tegenwoordig veel vrijheid wat betreft pensioenopbouw. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft onderzocht waartoe die vrijheid leidt: het kan welvaartswinst opleveren en een betere spreiding van inkomen. Mits de juiste keuzes worden gemaakt. Het spreekt vanzelf dat ons kantoor u hierin met raad en daad graag terzijde staat.
 
‘Straks zien we wel’
Uit het onderzoek van de AFM – waaraan 3150 pensioendeelnemers hun medewerking verleenden – is ook gebleken dat lang niet iedereen de verstandigste keuze maakt. Van de ondervraagden behoort 40% tot het type ‘pluk de dag’: nu een hoger inkomen en straks zien we wel.
 
Bijten op een houtje
Wanneer de pensioenvoorziening al ruim bemeten is, ontstaat hier natuurlijk geen probleem. Anders ligt het wanneer men op de vingers kan uitrekenen dat het na de pensioengerechtigde leeftijd bijten op een houtje wordt. Andersom worden ook niet de verstandigste keuzes gemaakt: een hoger inkomen na de pensioengerechtigde leeftijd dan ervoor, kan betekenen dat u nu onnodig krap zit.
 • Keuzevrijheid in pensioenopbouw kan welvaartswinst opleveren;
 • Voorwaarde is uiteraard dat de juiste keuzes worden gemaakt.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Grensoverschrijdend werken: belasting- en premieheffing
De term ‘grensoverschrijdend’ heeft tegenwoordig een nare bijklank. Denkt u deze bijklank even weg bij het lezen van dit artikel: we hebben het over grensoverschrijdend werken. Wanneer u met dit verschijnsel te maken hebt, zult u ontdekken dat de fiscale regels in andere landen verschillen van de regels in Nederland.


Verdragen
Het gaat hierbij vooral om de regels wat betreft de inhouding van loonbelasting en wat betreft volksverzekeringen, zorgverzekeringen en werknemersverzekeringen. Nederland heeft met diverse landen (zeker met onze buurlanden) verdragen die moeten voorkomen dat u dubbel belast wordt.     
 
Papierwinkel
Grensoverschrijdend werken (u woont in Nederland en werkt in het buitenland voor een Nederlands bedrijf, of u woont en werkt in het buitenland, of u woont in het buitenland en werkt in Nederland) brengt nogal een papierwinkel met zich mee. Ons kantoor staat voor u klaar één en ander correct voor u af te handelen.
 • Wanneer u grensoverschrijdend werkt, zult u ontdekken dat de fiscale regels in het buitenland anders zijn.
 • Grensoverschrijdend werken brengt nogal een papierwinkel met zich mee. Ons kantoor neemt u deze zorgen graag uit handen.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Bijverdiensten en fiscus

Heel wat mensen verdienen wat bij naast hun reguliere baan. Moet je dat opgeven aan de Belastingdienst? En controleert de Belastingdienst op bijverdiensten? Hieronder gaan we kort in op deze vragen. Voor uitgebreidere antwoorden staat ons kantoor natuurlijk voor u klaar.  
Kosten aftrekbaar
Of u informatieplichtig bent aan de fiscus is afhankelijk van de antwoorden op twee vragen: maakt u winst met uw activiteiten en was dat ook het doel ervan? Wanneer u doet aan Airbnb, of u hebt een webshop, of u handelt in antiek via Marktplaats en u maakt inderdaad winst, dan zou het antwoord wel eens ‘ja’ kunnen zijn. Daarbij zijn de kosten, die u maakt om deze inkomsten te genereren, aftrekbaar.
Kapperspraktijk
Uitgangspunt van de Belastingdienst is dat u zelf bepaalt of u extra inkomsten moet opgeven. Wanneer u af en toe het haar van de buurvrouw knipt, dan voelt u zelf wel aan dat u de verdiensten daarvan niet hoeft op te geven. Het wordt weer anders wanneer u thuis een complete salon inricht en een bloeiende kapperspraktijk drijft, naast uw reguliere baan.    
 • Maakt u winst met activiteiten naast uw reguliere werk en was dit ook het doel van deze activiteiten?
 • Uitgangspunt van de Belastingdienst is dat u zelf bepaalt of u extra inkomsten moet opgeven.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Zonnepanelen: ja of nee?

In 2030 moet 32 procent van de energie in de Europese Unie duurzaam worden opgewekt. Voor huishoudens wordt het aantrekkelijker zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen. Dit maakt deel uit van een akkoord tussen het Europees Parlement en de lidstaten. Tegelijkertijd heeft onze regering besloten de zogeheten salderingsregeling vervroegd te zullen versoberen (2020).   

Zinvol
Op het eerste gezicht lijken deze berichten strijdig met elkaar. Dus wat moet je daarmee, als consument? Wel of niet investeren in zonnepanelen? Ons kantoor heeft zonnepanelen niet als specialisme, dus bind ons nergens op vast, maar het lijkt erop dat zo’n investering zinvol blijft. Harde garanties zijn er nog niet, maar er wordt naar gestreefd dat de maximale terugverdientermijn zeven jaar blijft.

Rekenwerk
Behalve regelingen van de overheid spelen veel factoren een rol bij een antwoord op de vraag of het zinvol is zonnepanelen aan te schaffen. Ligging en hellingshoek van uw dak, bijvoorbeeld. Vraag offerte aan bij meerdere aanbieders en neem de tijd om kritisch te kijken naar de cijfers waarop ze de terugverdientijd baseren. Op internet is veel vergelijkingsmateriaal te vinden. Te veel rekenwerk? Ons kantoor staat voor u klaar.
 • Behalve regelingen van de overheid spelen veel factoren een rol bij een antwoord op de vraag of het zinvol is zonnepanelen aan te schaffen.
 • Vraag in elk geval offerte aan bij meerdere aanbieders en neem de tijd om kritisch te kijken naar de cijfers waarop ze de terugverdientijd baseren.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Eigenwoningverleden en hypotheekrenteaftrek
 
Wanneer u uw woning verkoopt en met uw partner een ander huis koopt, krijgt u te maken met het eigenwoningverleden van u en eventueel van uw partner. Dit kan leiden tot een lagere hypotheekaftrek voor de nieuwe woning. Als tegemoetkoming heeft het ministerie van Financiën onlangs besloten dat u en uw partner het eigenwoningverleden gelijkelijk mogen verdelen.

Voorwaarden en uitzonderingen
Om van deze tegemoetkoming gebruik te kunnen maken, moeten u en uw partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u beiden een beroep doen op de tegemoetkoming en is de verdeling van het eigenwoningverleden definitief. Sommige voorwaarden kennen uitzonderingen. Dus mocht u plannen hebben: laten we eens praten, want alles hier uiteenzetten is niet mogelijk.
 
Persoonlijke situatie
Het is overigens niet altijd gunstig een beroep te doen op bovenstaande tegemoetkoming: dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar een en ander grondig met u door te nemen.
 
 • Wanneer u met uw partner een huis koopt, mag u onder voorwaarden het eigenwoningverleden gelijkelijk verdelen.
 • Het is niet altijd gunstig van deze mogelijkheid gebruik te maken: dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.   

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 

meer inzicht

Kennisbank

Wil je meer weten over het berekenen van de bijtelling voor je auto? Of uitzoeken welke rechtsvorm het meest interessant is voor je bedrijf? In onze kennisbank vind je actuele informatie die voor jou relevant is.

Bakker & Jansen

meer kennis

Wat klanten over ons zeggen

Waarom kiezen klanten voor ons kantoor? Hoe waarderen zij onze dienstverlening en de samenwerking? Wat vinden klanten uniek aan ons? Laat je inspireren door hun verhalen en bedenk wat wij voor jou kunnen betekenen.

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Sed posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Merel LeeuwerinkBaan - bedrijf

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

Hendrik-Jan GijsbersBaan - bedrijf

meer voldoening

Maak kennis met het gedreven en enthousiaste team van B&J

B&J is een kleinschalig, modern en klantgericht belasting- en administratiekantoor. Samen beheersen wij alle disciplines van de accountancy. Van financiële verslaglegging tot advisering. Maar net zo belangrijk: aandacht voor onze klanten. En daar zijn we trots op! Benieuwd naar ons team van B&J?

Bakker & Jansen team
Bakker & Jansen team

meer aandacht

Blijf op de hoogte!

Met onze app heb je B&J altijd bij de hand. Ook als we er niet zijn. 24 uur per dag en 7 dagen per week zijn we toch bereikbaar.

mockup bakker en jansen

B&J biedt meer

© Copyright Bakker en Jansen. Website ontwikkeld door Apptomorrow.