• kantoor bakker en jansen
 • Bakker & Jansen raam
 • bakker en jansen

B&J Belasting Advies Administratie


Maak een afspraak

B&J is gevestigd in Axel. Wij zijn een administratie- en advieskantoor voor het midden- en kleinbedrijf en grotere bedrijven. Een voormalig bankgebouw hebben we ingericht tot ons kantoor. Je loopt er zo binnen. De deur staat open en de koffie staat klaar. Persoonlijk contact vinden we namelijk net zo belangrijk als onze professionele dienstverlening.

Onze klanten zijn voornamelijk gevestigd in Zeeland. En dat is makkelijk, want we gaan regelmatig bij ze langs. Om de administratie bijvoorbeeld op te halen. Of om te horen hoe het met hen en het bedrijf gaat. Want ook dat is onderdeel van ons werk.

B&J biedt meer

Onze diensten

Omdat we zelf ondernemers zijn, weten we waar jouw behoefte ligt. Je kunt bij ons terecht voor:

 • verwerken en controleren boekhouding
 • (periodieke) aangifte omzetbelasting (BTW-aangifte)
 • verzorgen salarisadministratie
 • opstellen jaarrekening en jaarverslag
 • aangfite loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • advies bij schenk- en erfbelasting
 • financieel advies over efficiënte bedrijfsvoering
 • automatisering en online administratie

meer tijd

Laatste nieuws

E-commerce tussen EU-lidstaten wordt simpeler
Wanneer u zich als ondernemer bezighoudt met e-commerce (of als u dit wilt gaan doen) breken er interessante tijden aan. De Europese Commissie heeft namelijk voorstellen gepresenteerd die moeten leiden tot vereenvoudiging van de btw-regels met betrekking tot de online verkoop van goederen en diensten tussen EU-lidstaten. We lichten hier een tip van de sluier op, maar ons kantoor staat uiteraard voor u klaar met een uitgebreide toelichting.
 
Portaal
Een van de vereenvoudigingen is het instellen van een portaal waar ondernemers in eigen land de btw kunnen aangeven voor verkopen naar EU-landen; verkopen die daar belast zijn. Nu is het nog zo dat een ondernemer verkopen naar een EU-lid daar vanaf een bepaalde drempel voor de btw moet aangeven. Dat leidt tot btw-registraties in de betreffende EU-lidstaat, met de rompslomp van dien.
 
Start-ups
Een andere maatregel – om online start-ups tegemoet te komen – is de introductie van een grens van 10.000 euro: onder die grens worden online verkopen binnen de EU als binnenlandse prestaties gezien. De Europese Commissie wil deze en andere maatregelen geleidelijk invoeren tussen 2018 en 2021. Ons kantoor houdt de vinger aan de pols en staat uiteraard met raad en daad voor u klaar.
 
 • De EC vereenvoudigt de btw-regels met betrekking tot de online verkoop van goederen en diensten tussen EU-lidstaten.
 • Maatregelen die hiertoe moeten leiden worden ingevoerd tussen 2018 en 2021.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Problemen voorkomen door degelijke administratie


De economie trekt aan, dat is geen nieuws meer. Desondanks gaat het met ruim tien procent van de ondernemers niet goed, zo blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel. Te weinig opdrachten, plus alles wat dat met zich meebrengt: rekeningen niet kunnen betalen en een financiering kun je in zulke omstandigheden natuurlijk wel vergeten. Daarbij komt nog de druk in mentaal opzicht.


Platform
De Kamer van Koophandel begint met een campagne om ondernemers met problemen te steunen. De KvK werkt samen met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, dat een platform begon: bij 155-Help-een-Bedrijf kunnen ondernemers elk uur van elke dag terecht voor advies en hulp. Ook is er samenwerking met 160 Nederlandse gemeenten.


Maatregelen
Ook ons kantoor staat voor u klaar. Ten eerste om uw (financiële) administratie in orde te houden of te krijgen. Wanneer u het zonder doet, zadelt u uw bedrijf op met een zware handicap. Daarnaast monitoren we uw financiële situatie: wanneer zijn welke maatregelen gewenst. In feite kunnen we de basis verschaffen voor een gezonde bedrijfsvoering.
 
 • Zonder ordelijke (financiële) administratie zadelt u uw bedrijf op met een zware handicap.
 • Door het monitoren van uw financiële situatie kan ons kantoor u tijdig de juiste maatregelen adviseren.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Kwijtschelding en fiscus  

Wanneer u als ondernemer schulden hebt, kan het voorkomen dat een schuldeiser afziet van de vordering of een deel daarvan. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn.  Wanneer u schulden worden kwijtgescholden, is dat een geluk bij een ongeluk. Maar het is wel opletten geblazen, want kwijtschelding kan fiscale gevolgen hebben. We nemen dat hier in het kort door. Ons kantoor staat natuurlijk voor u klaar met op maat gemaakte uitleg en advies.
 
Kwijtscheldingswinstvrijstelling
Bij kwijtschelding van een vordering op u, geniet u als ondernemer een voordeel dat tot belastbare winst kan worden gerekend. Als ondernemer met schulden schiet u daarmee natuurlijk niet veel op. Dat ziet ook de wetgever in en om die reden kan
kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing zijn, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
 
Winstuitdeling of kapitaalstorting
De noodzakelijkheid van de kwijtschelding is voor de fiscus van doorslaggevende aard (dit geldt overigens ook in de privésfeer). Wanneer het innen van de vordering op u nog mogelijk is, kan de Belastingdienst de kwijtschelding zien als een vorm van winstuitdeling of kapitaalstorting (privé kan het als schenking worden gezien).
 
 • Bij kwijtschelding kan kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing zijn, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
 • De noodzakelijkheid van de kwijtschelding is voor de fiscus van doorslaggevende aard.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Extra financiering voor snelgroeiende start-ups


Eind september heeft demissionair minister Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt dat er honderd miljoen euro extra financiering voor snelgroeiende start-ups beschikbaar komt. Voor snelgroeiende start-ups is de term ‘scale-ups’ bedacht. Het ministerie van EZ stelt dit bedrag beschikbaar in samenwerking met het Europees Investeringsfonds (EIF). De verwachting is dat marktpartijen ook nog een duit van honderd miljoen euro in het zakje doen.
 
Innovatievermogen
Voor scale-ups betekent dit uiteraard hulp om door te groeien. Het ministerie van EZ is van mening dat de producten en diensten van dit soort bedrijven bijdragen aan de economische groei, de werkgelegenheid, de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland. Het belang dat hieraan wordt gehecht vertaalt zich in deze extra financiering.


Bedrijfsplannen
Hoe kunt u als ondernemer een beroep doen op deze financiering? En wanneer komt u ervoor in aanmerking? Strookt het met uw bedrijfsplannen deze weg in te slaan?
Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar op deze en andere vragen in te gaan.
 
 • EZ stelt in samenwerking met het EIF honderd miljoen extra financiering voor scale-ups beschikbaar.
 • Hoe kunt u als ondernemer een beroep doen op deze financiering? Ons kantoor helpt u graag.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Elektrisch rijden: ja of nee?

Zou volledig elektrisch rijden iets voor uw onderneming kunnen zijn? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, zeker niet in z’n algemeenheid. Belangrijke factoren zijn in elk geval de omvang van uw wagenpark en de kilometrages. Ons kantoor staat voor u klaar om voor uw bedrijf uit te rekenen wat financieel de beste keuze is. Hieronder nemen we een paar belangrijke punten in vogelvlucht met u door.
 
Voordelen
Elektrische auto’s zijn nog altijd aanzienlijk duurder in aanschaf dan auto’s op fossiele brandstof. Daar staan, in elk geval tot en met 2020, fiscale voordelen tegenover: vrijstelling van BPM en MRB. Wanneer de auto’s privé of op het werk kunnen worden opgeladen, rijdt u ongeveer de helft goedkoper. Zelf stroom opwekken is ook een (financiële) overweging waard. Het milieuvoordeel is dan optimaal. Wanneer u alleen ‘openbaar’ kunt opladen, valt het financiële brandstofvoordeel ongeveer weg.
 
Onderhoudskosten
Elektrisch rijden vergt zo’n 60% minder onderhoudskosten, er zijn immers minder bewegende onderdelen. De levensduur van de accu is uiteraard een factor, maar er zijn nu al fabrikanten die acht jaar garantie geven. Omdat er minder slijt, lijkt het een reële verwachting dat een elektrische auto uiteindelijk minder afschrijft.  
 
 • Wanneer u alleen ‘openbaar’ kunt opladen, valt het financiële brandstofvoordeel ongeveer weg.
 • De levensduur van een accu is uiteraard een factor, maar acht jaar garantie komt nu al voor.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Minder belasting voor beleggers
Wanneer u belegt, gaat u in 2018 minder belasting betalen (dit geldt ook voor spaarders). Deze maatregel maakt deel uit van het Belastingplan 2018, in elkaar gezet door het vorige kabinet, dat toen demissionair was. De Eerste Kamer heeft het plan afgelopen december goedgekeurd; de maatregelen in het plan zijn sinds 1 januari van kracht.
Lage spaarrente
Het heffingsvrije vermogen in box 3 is verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners gaat het gezamenlijke heffingsvrije vermogen van 50.000 euro naar 60.000 euro. Daarnaast sluit de heffing in box 3 beter aan bij het gemiddelde werkelijke rendement, vanwege de lage spaarrente dezer dagen. Voor dit jaar is de gemiddelde spaarrente van juli 2016 tot en met juni 2017 het uitgangspunt.
Nieuwe voorstellen
Omdat het Belastingplan 2018 door het demissionaire kabinet Rutte II is opgesteld, zijn de tot nu toe voorgenomen maatregelen niet radicaal van karakter. Wel is er voor het kabinet Rutte III ruimte om met nieuwe voorstellen de plannen meer gestalte te geven. Ons kantoor houdt voor u uiteraard de vinger aan de pols.
● De heffing in box 3 sluit dit jaar beter aan bij het gemiddelde werkelijke rendement.
● Ook andere maatregelen in het Belastingplan 2018 zijn sinds 1 januari van kracht.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Past de BV u nog?

De economie trekt aan, maar toch kan het zijn dat uw BV tegenwind ondervindt. Bijvoorbeeld zodanig dat de BV niet meer in staat is salaris aan u uit te keren, terwijl dit verplicht is. Het wordt dan tijd u af te vragen of een BV de juiste behuizing is voor uw zakelijke activiteiten. Uiteraard is dit een kwestie van rekenen. Ons kantoor doet dit graag voor u.
 
Vrijstellingen
Voor een BV wordt vaak gekozen vanwege onder andere fiscale voordelen, beperkte aansprakelijkheid (onder voorwaarden), meer uitstraling en het voorkomen van erfbelasting. Maar wanneer de winst tegenvalt, of u draait met verlies, kan omzetting naar bijvoorbeeld een eenmanszaak aantrekkelijk zijn vanwege fiscale vrijstellingen. Ook bent u af van de verplichting salaris aan uzelf toe te kennen.


Complex of eenvoudig
Omzetting van een BV naar een eenmanszaak kan ‘geruisloos’ en ‘met ruis’. ‘Geruisloos’ is enigszins complex, ‘met ruis’ is relatief eenvoudig. Voor een uitleg van deze begrippen ontbreekt ons hier de ruimte, maar over één nacht ijs gaan is ook wat een keuze in dezen betreft onverstandig. Ons kantoor staat u uiteraard graag terzijde met raad en daad.
 
 • Voor een BV wordt vaak gekozen vanwege onder andere fiscale voordelen.
 • Bij tegenvallende winst of verlies kan omzetting naar bijvoorbeeld een eenmanszaak aantrekkelijk zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Beperking renteaftrek in vennootschapsbelasting per 2019
Uiterlijk op 31 december 2018 moet in Nederland de earnings-strippingmaatregel wettelijk vastgelegd zijn. De maatregel gaat vervolgens in op 1 januari 2019 en dient ter beperking van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting. De maatregel maakt deel uit van het Europese streven belastingontwijking tegen te gaan. Elk land kan  zelf invulling geven aan de maatregel.
 
Effecten
Welke effecten toepassing van de earnings-strippingmaatregel zal hebben is nu nog niet precies te zeggen, omdat invulling ervan op de ‘to do list’ van het kabinet Rutte III staat. Bovendien ontbreekt hier uiteraard de ruimte om alle eventuele details uiteen te zetten. Vanzelfsprekend praten we u graag even bij in een persoonlijk onderhoud over te verwachten effecten en hoe hiermee om te gaan.
 
Ontsnappingsroutes
Op zich biedt de Europese richtlijn ontsnappingsroutes om onder voorwaarden onder de beperking van de renteaftrek uit te komen. Welke mogelijkheden Nederland zal toestaan is aan Rutte III. Wel blijkt uit het regeerakkoord dat de regelgeving in Nederland strikter zal zijn dan nu al staat in een concept-wetsvoorstel.
 
 • Invulling van de earnings-strippingmaatregel moet uiterlijk op 31 december 2018 haar beslag krijgen.
 • Uit het regeerakkoord van Rutte III blijkt dat de regelgeving in Nederland tamelijk strikt zal zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Afschaffing inkeerregeling treft niet alleen zwartspaarders
 
De belastingplannen die het demissionaire kabinet Rutte op Prinsjesdag presenteerde, waren relatief bescheiden. Dit hebt u ongetwijfeld vernomen. Uiteraard had niemand anders verwacht, maar het is net zo vanzelfsprekend dat de voornemens gevolgen hebben voor iemand in uw positie. Ons kantoor staat voor u klaar deze gevolgen met u door te nemen.


Samenhang
Hoe bescheiden de belastingplannen van het demissionaire kabinet ook zijn, zelfs voor een compacte samenvatting schiet de ruimte hier tekort. Bovendien is de kans aanwezig dat we zaken samenvatten die niet op uw situatie van toepassing zijn. En we zouden de samenhang tussen de plannen tekort kunnen doen.
 
Inkeerregeling
In elk geval valt er het een ander te melden op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting (afschaffen fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap), vennootschapsbelasting, dividendbelasting en omzetbelasting.
 
De inkeerregeling wordt afgeschaft. Dit heeft niet alleen betrekking op zwartspaarders, maar ook op ondernemers: correctie op een aangifte loonbelasting of btw-aangifte binnen twee jaar kan niet meer automatisch zonder boete.
 
 • De belastingplannen van het demissionaire kabinet Rutte zijn bescheiden van omvang, maar hebben gevolgen voor iemand in uw positie.
 • Correctie op een aangifte loonbelasting of btw binnen twee jaar kan niet meer automatisch zonder boete.  


Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Vrijstelling overdrachtsbelasting vastgoedvennootschap

Wanneer u een BV wilt overdragen aan de volgende generatie en het bedrijf bestaat voor een belangrijk deel uit onroerende zaken dan is de overdracht onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het moet gaan om een zogeheten ‘materiële onderneming’ en de bedrijfsopvolger moet een direct familielid zijn: broer, zus, kind, kleinkind of hun partners. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich hierover uitgesproken.


Faciliteiten
De BOR (BedrijfsOverdrachtsRegeling) is bedoeld om de bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven fiscaal te vergemakkelijken, in het bijzonder als het gaat om IB-ondernemingen (ondernemingen van privépersonen). Naast vrijstelling van overdrachtsbelasting voorziet de BOR in faciliteiten voor inkomstenbelasting en schenkbelasting.


Gelijke behandeling
Naar de letter geldt vrijstelling van overdrachtsbelasting niet voor de overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap, maar wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan zien rechters geen reden de BV anders te behandelen dan een IB-onderneming. Een IB-onderneming zou vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting bij het verkrijgen van de vastgoedportefeuille, in de beschreven situatie.
 
 • De BOR is bedoeld om de bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven fiscaal te vergemakkelijken.
 • Onder bepaalde voorwaarden is ook een vastgoedvennootschap vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
De financiële toekomst van uw vereniging
De financiële toekomst wordt door dertig procent van de sportverenigingen in Nederland somber ingezien. Dit wijst de meest recente peiling van het Mulier Instituut uit. Vooral kleinere clubs, zaalsportverenigingen en clubs zonder accommodatie hebben het moeilijk.
 
Acties
59% van de verenigingen organiseert toernooien en/of loterijen en andere acties om met de opbrengsten daarvan de contributie voor de leden betaalbaar te houden. Aan de uitgavenkant wegen accommodatiekosten en bondsafdrachten het zwaarst. Bij clubs zonder zorgen blijven de inkomsten uit contributie, kantinebestedingen en reclame/sponsoring ongeveer gelijk.
 
Raad en daad
Verenigingen met zorgen zien het aantal leden en daarmee inkomsten uit contributie teruglopen. Gemeentelijke bijdragen nemen af, net als kantinebestedingen en inkomsten uit reclame/sponsoring. Zit uw vereniging aan de goede kant van de streep? Ons kantoor staat voor u klaar dit zo te houden, met raad en daad. Verkeert u in zwaar weer? We bekijken graag met u hoe het eventueel beter kan.
 
 • Gaat het met uw vereniging goed? Ons kantoor staat voor u klaar dit zo te houden.
 • Uw club in zwaar weer? We bekijken graag met u hoe het beter kan.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Verruiming sportvrijstelling nadelig voor verenigingen

Het zat er al een tijdje aan te komen: in overeenstemming met de Europese richtlijnen wordt de sportvrijstelling met ingang van 2019 uitgebreid naar sportaccommodaties. Deze vrijstelling geldt nu nog alleen voor organisaties zonder winstoogmerk, met betrekking tot diensten die worden geleverd aan hun leden: ter zake het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. De eis, dat deze diensten slechts aan leden worden geleverd, vervalt.


Compensatie
Het ter beschikking stellen van sportaccommodaties aan leden is nu nog belast met 6% btw, waardoor recht op btw-aftrek mogelijk is. Uitbreiding van de vrijstelling pakt om die reden nadelig uit voor gemeenten en voor sportverenigingen. Minister Hoekstra van Financiën belooft compensatie, maar de manier waarop een en ander wordt gecompenseerd is nog niet bekend.
 
Voorbereiden
Het effect van voornoemde maatregel en de wijze van compensatie kan voor elke sportvereniging anders uitpakken. Er is bovendien sprake van haken en ogen waartoe hier de ruimte voor uitleg ontbreekt. Hoe dan ook: u hebt nog een jaar om u voor te bereiden. Daarbij staat ons kantoor u uiteraard graag terzijde.   
 
 • Het effect van de verruiming sportvrijstelling is voor verenigingen nadelig, compensatie volgt, maar de manier waarop is nog niet bekend.
 • Als vereniging hebt u nog een jaar de tijd u voor te bereiden op de nieuwe situatie, ons kantoor staat u graag terzijde.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Voorzet naar fiscaal voordeel


Normaal gesproken kunnen non-profitorganisaties geen aanspraak maken op investeringsaftrek wanneer zij geld uitgeven aan energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Er leiden meer wegen naar Rome dan naar investeringsaftrek voor non-profitorganisaties, maar er is een weg. Ons kantoor licht dit graag verder toe, maar we geven hier alvast een scherpe voorzet.  
 
Cruciaal
Zelfstandig aftrek aanvragen, wanneer uw organisatie investeert in een energiebesparend en/of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Cruciaal daarbij is het oordeel van de Belastingdienst over de activiteiten van uw vereniging of stichting. Met andere woorden: beschouwt de fiscus uw organisatie geheel of ten dele als onderneming?
 
Doorberekening
Wanneer de Belastingdienst uw organisatie niet, of niet ten dele als onderneming beschouwt, is ‘operational lease’ een goede mogelijkheid om via een omweg fiscaal voordeel te genieten. Bij operational lease blijft het eigendom van het bedrijfsmiddel immers bij de leasemaatschappij. Die kan gebruik maken van de fiscale regelingen en incasseert het voordeel. Het is aan u om te regelen dat dit voordeel aan uw organisatie wordt doorberekend.  
 
 • Wanneer de Belastingdienst uw organisatie geheel of ten dele als onderneming beschouwt, kunt u zelfstandig gebruik maken van investeringsaftrek.
 • Als non-profitorganisatie is ‘operational lease’, gecombineerd met heldere afspraken met de leasemaatschappij, een goede manier om fiscaal voordeel te genieten.     

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Besturen van sportvereniging vergt veel fiscale kennis


Als bestuur van een sportvereniging krijgt u te maken met diverse belastingsoorten. Bijvoorbeeld met omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en schenkingsrecht. Als bestuur bent u verantwoordelijk voor alle verplichtingen die deze belastingen met zich meebrengen. Er moet aangifte gedaan worden en er bestaat een administratie- en informatieplicht.


Actuele kennis
Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, moet u verstand hebben van de materie. Waarbij vermeld dat de wet- en regelgeving in dezen wemelt van mitsen en maren. Wanneer het besturen van een sportvereniging uw hobby is, is het een enorme klus de nodige kennis te vergaren en deze actueel te houden. Tenzij u zich in het dagelijks leven professioneel met deze materie bezighoudt.
 
Boetes en strafrecht
Voor elke sportvereniging is de situatie anders en elke sportvereniging heeft dan ook haar eigen verplichtingen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen heeft vervelende consequenties. De Belastingdienst kan boetes opleggen en u kunt zelfs in aanraking komen met strafrecht. Daar zit u niet op te wachten, evenmin als uw vereniging.
Ons kantoor staat voor u klaar u deze zorgen uit handen te nemen.  
 
 • Het niet voldoen aan fiscale verplichtingen heeft vervelende consequenties voor uw vereniging, maar eventueel ook voor u.
 • Het vergaren van belastingtechnische kennis en deze actueel houden, is een enorme klus.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
  
Voorkom kostbare fouten

De wetgeving op het gebied van verenigingen en stichtingen en hun fiscale rechten en plichten is omvangrijk en tamelijk gecompliceerd. Een kostbare fout is snel gemaakt. Zo hebben we wel eens uiteengezet hoe dramatisch het bijvoorbeeld uit kan pakken wanneer een ANBI-status met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, als gevolg van een onvolledige boekhouding.


Statuten
Veel misverstanden bestaan bijvoorbeeld over vennootschapsbelasting. Vaak staat een stichting of vereniging daarbuiten, maar niet als uw instelling deelneemt aan het economisch verkeer en streeft naar winst. Wellicht hebt u in de statuten opgenomen  dat uw instelling geen winstoogmerk heeft, maar dit betekent niet dat u wat betreft vennootschapsbelasting buiten schot blijft.
 
Vrijstelling
Vrijstelling is mogelijk wanneer uw stichting of vereniging maximaal €15.000 per jaar winst maakt en de winst over dat jaar en de vier jaar daarvoor niet boven €75.000 uitkomt. Er zijn voor uw stichting of vereniging argumenten af te zien van de vrijstelling voor minimaal vijf jaar. Daarna kunt u opnieuw kiezen voor wel of geen vrijstelling. Ons kantoor staat uiteraard klaar u van gedegen advies te dienen.
 
 • Wanneer in de statuten staat dat uw instelling geen winst beoogt, betekent dit niet dat u wat betreft vennootschapsbelasting buiten schot blijft.

 • Vrijstelling kan gelden wanneer de winst van uw instelling maximaal €15.000 per jaar is en samen met de winst over de vier jaar daarvoor niet boven de €75.000 komt.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Alsnog BTW over zonnepanelen terugvragen
Hebt u zonnepanelen aangeschaft en hebt u de fiscus vergeefs gevraagd om teruggave van de BTW? Werd het verzoek afgewezen omdat u het verzoek te laat zou hebben gedaan? Dan had de Hoge Raad in de loop van december 2017 goed nieuws voor u: te laat is geen reden voor afwijzing van het verzoek om teruggave.
Ons kantoor staat voor u klaar om dit verzoek opnieuw of alsnog in te dienen.
Zaak Fuchs
Na het arrest van het Europese Hof in de zaak Fuchs, op 20 juni 2013, hebben veel particulieren zich aangemeld als ondernemer voor de btw, om de betaalde belasting te kunnen terugvragen. Het is veel voorgekomen dat verzoeken om teruggave volgens de fiscus te laat kwamen: zo’n verzoek zou moeten worden gedaan binnen drie maanden na het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft.
 
Voor 1 januari 2012
De Hoge Raad heeft dit argument van de hand gewezen, maar de uitspraak is vooralsnog omkleed met mitsen en maren. Zo is onder andere nog niet definitief duidelijk hoe de Belastingdienst omgaat met verzoeken om btw-teruggave van panelen die voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft. Ons kantoor houdt voor u de vinger aan de pols.
 
 • Wanneer de fiscus uw verzoek om teruggave van de btw over de aanschaf van zonnepanelen heeft afgewezen: u hebt nog een kans.
 • Ons kantoor zoekt graag voor u uit wat uw kansen zijn en staat voor u klaar een verzoek om teruggave in te dienen.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Hogere WOZ-beschikking niet altijd nadelig
 
Binnenkort valt de WOZ-beschikking bij u op de deurmat. Vindt u deze te hoog, dan hebt u zes weken (na dagtekening) de tijd om bezwaar te maken. Dat geldt ook wanneer u de beschikking te laag vindt. We gaan hieronder kort op deze materie in. En uiteraard staat ons kantoor voor u klaar om het bezwaarschrift in orde te maken. Er bestaan diverse manieren om te bepalen of een WOZ-beschikking juist is of niet. Bel of mail ons: we vertellen het u graag.


Lagere hypotheekrente
Een te hoge beschikking heeft bekende nadelen: u betaalt te veel belasting. De WOZ-waarde werkt ook door in andere heffingen. Maar een hogere WOZ-waarde heeft ook voordelen, bijvoorbeeld wanneer u geld wilt lenen, of als u een lagere hypotheekrente wilt. Hypotheekverstrekkers berekenen namelijk meer rente naarmate zij meer risico denken te lopen.  
 
Persoonlijke situatie
Om te bepalen of u met een hogere of lagere WOZ-beschikking beter af bent, is wat rekenwerk vereist. Altijd beter af met een lagere beschikking is in elk geval niet waar. Het hangt van uw persoonlijke situatie en wensen af wat het beste is. Ons kantoor neemt een en ander graag met u door.
 
 • Rekenwerk is vereist om te bepalen of u met een hogere of lagere WOZ-beschikking beter af bent.
 • Altijd beter af met een lagere beschikking is in elk geval niet waar.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Kleine pensioenen worden samengevoegd of opgeheven


Nederland heeft 18 miljoen pensioenpotten, waarvan er 4,5 miljoen kunnen worden gekwalificeerd als klein: ze keren minder dan veertig euro per maand uit. Al deze losse voorzieningen worden waarschijnlijk ergens volgend jaar samengevoegd door de pensioenfondsen. De allerkleinste pensioenen worden geschrapt.
 
17 cent in de maand
Dit klinkt erger dan het is: het gaat om pensioenen van maximaal twee euro per jaar, oftewel 17 cent in de maand. Nederland heeft ongeveer 225 duizend van dit soort pensioenen. Door het opheffen van deze spaarpotjes besparen pensioenfondsen naar schatting 26 miljoen aan administratiekosten. Wie niet wil afzien van de aanspraken, moet contact opnemen met het betreffende fonds.


Naar eigen believen
Wetgeving, met betrekking tot het samenvoegen en opheffen van pensioenen, is in de maak en zal naar verwachting ergens in 2018 van kracht worden. Voor het zover is, kunt u uw zaken naar eigen believen regelen. Ons kantoor staat u hierbij uiteraard graag terzijde. Het kan sowieso geen kwaad van tijd tot tijd eens door te nemen hoe uw oudedagsvoorziening ervoor staat.
 
 • Wetgeving met betrekking tot het samenvoegen en opheffen van pensioenen wordt waarschijnlijk in 2018 van kracht.
 • Er zijn, afhankelijk van uw omstandigheden, diverse manieren om uw pensioenzaken zelf te regelen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Medisch voorschrift bij aanpassing woning scheelt geld


Wanneer u of een van uw gezinsleden te maken krijgt met fysieke tekortkomingen kunnen aanpassingen aan uw woning een uitkomst zijn. De kosten daarvan zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het is uiteraard belangrijk deze voorwaarden goed in het oog te houden voor u kosten maakt.


Verklaringen niet meegewogen
Aanleiding voor ons kantoor u hierop te wijzen is een rechtszaak die onlangs speelde. Een vrouw die lijdt aan diverse aandoeningen had haar woning hierop aangepast. De kosten ervan voerde zij op als aftrekposten. De belastinginspecteur ging niet akkoord, omdat medisch voorschrift voor de aanpassingen ontbrak. De rechtbank woog verklaringen van gemeentelijke instellingen omtrent de behoefte aan de aanpassingen niet mee.
 
Inkomensafhankelijke drempel
Een zuur verhaal. Een ander aspect waarop moet worden gelet: aftrek is alleen mogelijk wanneer de kosten hoger zijn dan een inkomensafhankelijk vastgestelde drempel. Daarnaast is het van belang dat geen vergoeding voor aanpassingen is verstrekt. Ons kantoor leidt u graag langs de haken en ogen in de regelgeving in dezen.
 
 • Kosten die u maakt voor aanpassingen aan uw woning zijn aftrekbaar mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • Aftrek is alleen mogelijk wanneer de kosten hoger zijn dan een inkomensafhankelijke drempel.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Hogere ontslagvergoeding voor u?

De ontslagvergoeding is via de Wet Werk en Zekerheid sinds 1 juli 2015 versoberd. De ‘gouden handdruk’, die fors kon oplopen bij een lang dienstverband en door het meewegen van persoonlijke omstandigheden en de hoogte van het salaris, werd daarmee verleden tijd. Maar eind juni van dit jaar heeft de Hoge Raad bepaald dat persoonlijke omstandigheden toch weer mee kunnen tellen bij het vaststellen van de ontslagvergoeding.
 
Maatstaf
Sinds de versobering is de transitievergoeding de maatstaf, met een maximum van €77.000, of een jaarsalaris als dat hoger is dan €77.000. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als beëindiging van de arbeidsovereenkomst onrechtmatig was. Door de rechter wordt dan van de werkgever ter compensatie een billijke vergoeding gevraagd.     
 
Gespecialiseerde juristen
De Hoge Raad heeft eind juni bepaald dat bij het vaststellen van een billijke vergoeding meer omstandigheden van de werknemer moeten meetellen: de lengte van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag voor de werknemer, afgezet tegen de situatie waarin de arbeidsovereenkomst hersteld zou zijn. Wanneer u te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst staat ons kantoor u graag terzijde met advies en brengen we u in contact met gespecialiseerde juristen. Daarnaast adviseren we u hoe het beste om te gaan met het bedrag dat u uiteindelijk in handen krijgt.
 
 • De Hoge Raad heeft bepaald dat persoonlijke omstandigheden mee kunnen tellen bij het vaststellen van de ontslagvergoeding.  
 • Ons kantoor adviseert u graag hoe het beste om te gaan met het bedrag dat u uiteindelijk in handen krijgt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

meer inzicht

Kennisbank

Wil je meer weten over het berekenen van de bijtelling voor je auto? Of uitzoeken welke rechtsvorm het meest interessant is voor je bedrijf? In onze kennisbank vind je actuele informatie die voor jou relevant is.

Bakker & Jansen

meer kennis

Wat klanten over ons zeggen

Waarom kiezen klanten voor ons kantoor? Hoe waarderen zij onze dienstverlening en de samenwerking? Wat vinden klanten uniek aan ons? Laat je inspireren door hun verhalen en bedenk wat wij voor jou kunnen betekenen.

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Sed posuere consectetur est at lobortis. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Merel LeeuwerinkBaan - bedrijf

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

Hendrik-Jan GijsbersBaan - bedrijf

meer voldoening

Maak kennis met het gedreven en enthousiaste team van B&J

B&J is een kleinschalig, modern en klantgericht belasting- en administratiekantoor. Samen beheersen wij alle disciplines van de accountancy. Van financiële verslaglegging tot advisering. Maar net zo belangrijk: aandacht voor onze klanten. En daar zijn we trots op! Benieuwd naar ons team van B&J?

Bakker & Jansen team
Bakker & Jansen team

meer aandacht

Blijf op de hoogte!

Met onze app heb je B&J altijd bij de hand. Ook als we er niet zijn. 24 uur per dag en 7 dagen per week zijn we toch bereikbaar.

mockup bakker en jansen

B&J biedt meer

© Copyright Bakker en Jansen. Website ontwikkeld door Apptomorrow.